Thư chào mừng

Lịch triển lãm

Hội chợ triển lãm quốc tế về sản phẩm sinh thái (EPIF) được Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) khởi xướng từ năm 2004 nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất kết hợp hài hòa với bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Xem thêm