Thư viện Video

Phỏng vấn một số doanh nghiệp

tham gia Hội chợ triển lãm về Công nghệ Môi trường và Sản phẩm Sinh thái (EPIF 2017)

Phỏng vấn Ông Nguyễn Thế Đồng – Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Môi trường 

về Hội chợ triển lãm về Công nghệ Môi trường và Sản phẩm Sinh thái (EPIF 2017)

Họp báo tại TP Hồ Chí Minh giới thiệu về

Hội chợ triển lãm về Công nghệ Môi trường và Sản phẩm Sinh thái (EPIF 2017)

Họp báo tại Hà Nội giới thiệu về

Hội chợ triển lãm về Công nghệ Môi trường và Sản phẩm Sinh thái (EPIF 2017)

Họp báo tại Hà Nội giới thiệu về

Hội chợ triển lãm về Công nghệ Môi trường và Sản phẩm Sinh thái (EPIF 2017)

Phỏng phấn Ông. Nguyễn Anh Tuấn – Viện Trưởng Viện Năng suất Việt Nam BTC Hội chợ triển lãm EPIF 2008 

Phỏng vấn một số doanh nghiệp tham gia Hội chợ triển lãm EPIF 2008