Lịch Sự kiện chính tại EPIF 2017 và ENTECH VIETNAM 2017

Lịch Sự kiện chính tại EPIF 2017 và ENTECH VIETNAM 2017
Thời gian Địa điểm Thứ 5, 11 tháng 5
9:00 – 11:30 Nhà A2 Lễ khai mạc EPIF 2017 và ENTECH VIETNAM 2017
13:30 – 17:30 Phòng họp 2 tầng 3 Diễn đàn quốc tế về môi trường và kinh tế: Hành động vì tương lai hướng tới phát triển bền vững
14:00 – 16:30 Phòng họp 3 tầng 3 Trao đổi Việt Nam – Nhật Bản về kinh doanh sản  phẩm sinh thái
Thời gian Địa điểm Thứ 6, 12 tháng 5
9:00 – 12:00
13:30 – 17:30
Phòng họp 2 tầng 3 Diễn đàn quốc tế về môi trường và kinh tế: Hành động vì tương lai hướng tới phát triển bền vững
9:00 – 12:00 Phòng họp 3 tầng 3 Hội thảo khoa học “Ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường trong vấn đề xử lý chất thải”
9:00 – 12:00
13:30 – 17:30
Hội trường A – tầng 2 Diễn đàn hợp tác trong lĩnh vực môi trường Việt Nam – Hàn Quốc
Thời gian Địa điểm Thứ 7, 13 tháng 5
8:00 – 12:00 Hội trường A – tầng 2 Hội thảo “Đối thoại chính sách về Công nghệ cacbon thấp và các đóng góp do quốc gia tự quyết định của Việt Nam – kết nối chính sách, công nghệ và tài chính nhằm giảm phát thải khí nhà kính”
9:00 – 12:00
13:30 – 17:30
Phòng họp 2 – tầng 3 Diễn đàn quốc tế về môi trường và kinh tế: Hành động vì tương lai hướng tới phát triển bền vững