Sản phẩm của Hiệp hội Hạt nhân Hàn Quốc

Hiệp hội Hạt nhân Hàn Quốc

Hiệp hội Hạt nhân Hàn Quốc là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào năm 2011 để đóng vai trò là cầu nối hợp tác quốc tế thay mặt cho ngành công nghiệp hạt nhân Hàn Quốc nhằm thúc đẩy khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp hạt nhân Hàn Quốc với toàn cầu thông qua hợp tác và hợp tác chặt chẽ các tổ chức về lĩnh vực điện hạt nhân. KNA cung cấp các chương trình giáo dục cho nhân tài hạt nhân trên toàn cầu và tạo cơ hội cho các chuyên gia ngành công nghiệp chuyển giao kiến thức chuyên môn của mình cho thế hệ tương lai và nó tạo thành quan hệ đối tác song phương và đa phương với các dự án nhằm tăng cường sử dụng năng lượng hạt nhân một cách hoà bình.