o-ring, miếng đệm

Công ty INEM

INEM là một nhà sản xuất chuyên về o-ring, miếng đệm, đóng gói các thành phần được làm bằng cao su chúng cung cấp giá trị gia tăng cho các máy móc công nghiệp đòi hỏi tính năng cao và độ tin cậy cao. Sản phẩm INEM đã được nhiều công ty trong nước sử dụng trong nhiều năm, thay thế hàng nhập khẩu của họ ( ví dụ như Parker, ITT, v.v...). INEM đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thông qua phát triển vật liệu, phát triển sản phẩm, phát triển bằng sáng chế trong 5 năm qua kể từ khi thành lập vào năm 2011 và đáng bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng bằng cách mở rộng mạng lưới khách hàng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp.

INEM là một nhà sản xuất chuyên nghiệp o-ring, miếng đệm, đóng gói các thành phần làm từ nguyên liệu cao su

Nguyên liệu cao su thương hiệu độc dáo được phát triển bởi INME, ① EPRON của EPDM Base, ② FURION của Fluorine Rubber Base, ③ FDA đã phê chuẩn Silicon thân thiện với con người, ④ NBR công nghiệp.

Nguyên liệu EPRON và FURION được sử dụng cho môi trường hạt nhân và nó cũng có thẻ sử dụng trong nhiều lĩnh vực như như công nghiệp quốc phòng, đường sắt, tàu, hàng không, thiết bị y tế, công nghiệp nặng, ô tô.