Lý do tham gia EPIF

EPIF 2017 là hội chợ triển lãm quốc tế được tổ chức Năng suất châu Á (APO) bảo trợ từ năm 2004 nhằm nâng cao khả năng bảo vệ môi trường song song với việc định hướng xã hội – phát triển kinh tế bền vững. Khi tham gia EPIF 2017 bạn có thể:

Trưng bày các dòng sản phẩm tiên tiến và giải pháp công nghệ có hàm lượng tri thức cao.

Tiếp xúc khách hàng, đối tác, để đánh giá được xu hướng thị trường và thị hiếu tiêu dùng.

Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của công ty, khẳng định vị thế của mình trên thị trường.

Mở rộng và thiết lập quan hệ với khách hàng mới.

Duy trì và phát triển quan hệ với các đối tác cũ.

Những ai tham gia triển lãm ?

Hội chợ thu hút hơn 180 đơn vị trong và ngoài nước tham gia triển lãm. Các công ty hoạt động trong những lãnh vực sau:

Sản phẩm và công nghệ tiết kiệm năng lượng

Năng lượng tái tạo, năng lượng mới, nguồn năng lượng

Giao thông vận tải, Xăng dầu & khí đốt

Than & năng lượng tập hợp

Tư vấn Các dịch vụ tư vấn, phần mềm quản lý, kết quả nghiên cứu phục vụ hoạt động tiết kiệm năng lượng: tổ chức, doanh nghiệp…

Các sản phẩm gia dụng hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng

Sản phẩm công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường

Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp

Công nghệ xử lý môi trường phục vụ sinh hoạt

Quan trắc, phân tích môi trường;

Tư vấn môi trường và chuyển giao công nghệ Ứng phó sự cố môi trường, ô nhiễm do tràn dầu

Quyền lợi khi tham gia EPIF 2017:

Tham dự miễn phí hội nghị, hội thảo và các hoạt động giao lưu XTTM trong khuôn khổ Triển lãm.

Giới thiệu về doanh nghiệp và các sản phẩm trong Show Catalogue

Tổ chức lễ ký kết hợp đồng hoặc các thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ triển lãm

Đảm bảo an ninh và an toàn về hàng hóa trong thời gian Triển lãm.