Thư chào mừng

Hội chợ triển lãm quốc tế về sản phẩm sinh thái (EPIF) được Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) khởi xướng từ năm 2004 nhằm thúc đẩy nâng cao năng suất kết hợp hài hòa với bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững. EPIF được APO tổ chức định kỳ tại các nước thành viên, đến nay EPIF đã trải qua 10 lần tổ chức thành công tại Malaysia (2004), Thái Lan (2005), Singapore (2006), Philippines (2007), Việt Nam (2008), Indonesia (2010), Ấn Độ (2011), Singapore (2013), Đài Loan (2014) và Thái Lan (2016).

Tại Việt Nam, phát triển bền vững là một trong các định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế. Các chính sách và qui định của Nhà nước đang từng bước hoàn thiện nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu, cung cấp ra thị trường các sản phẩm xanh. Trong bối cảnh cạnh tranh trong khu vực và quốc tế ngày càng gay gắt, doanh nghiệp cần phải tiếp cận và có chiến lược cụ thể về phát triển sản phẩm, dịch vụ sinh thái (Eco-product) để đáp ứng nhận thức, nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng và những yêu cầu khắt khe khi tham gia chuỗi cung ứng trên toàn cầu.

Tiếp nối thành công của EPIF 2008 tại Hà Nội, được sự bảo trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) cùng với Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tổng cục Môi trường (VEA) và Công ty tổ chức sự kiện và hội chợ Toàn cầu (GE) tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế về Công nghệ môi trường và Sản phẩm sinh thái – EPIF 2017 từ 11-13/05/2017, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Với chủ đề: “Công nghệ và sản phẩm xanh – Hành động cho tương lai”, EPIF 2017 là hoạt động thiết thực đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và cộng đồng về tăng trưởng và phát triển bền vững thông qua sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm, công nghệ và dịch vụ xanh, thân thiện với môi trường. Đây là cơ hội để doanh nghiệp, các nhà sản xuất trong và ngoài nước, giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu theo hướng vì cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống; trưng bày các thiết bị công nghệ và dịch vụ xanh mới nhất, từ đó thiết lập và phát triển quan hệ liên doanh, liên kết thúc đẩy đầu tư, xúc tiến thương mại và chuyển giao công nghệ mới. Hội chợ cũng là dịp tốt để các chuyên gia trong nước xây dựng chiến lược, xác định nhu cầu và các hoạt động thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Ban tổ chức EPIF 2017 xin nhiệt liệt chào đón các tổ chức, doanh nghiệp và khách tham quan đến với EPIF 2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh.