DS-BB

Công ty công nghệ xanh Daisung

Công ty công nghệ xanh Daisung (DGT) tham gia cung cấp các dịch vụ môi trường nước bao gồm xử lý nước, xử lý nước thải, xử lý nước rỉ rác và tái sử dụng nước thải. DGT được thành lập năm 1987. Trong suốt 30 năm qua, DGT  đã và đang tiếp tục phát triển công nghệ trong lĩnh vực môi trường và giới thiệu công nghệ môi trường tiến tiến hơn để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường. 1986 Bắt đầu hoạt động kinh doanh 2003 Giải Ký sư môi trường từ Viện Công nghệ và Môi trường Hàn Quốc 2006 Tổng thống vinh danh giải thưởng về công nghệ khoa học 2012 Được Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường (ISO 14001) 2012 Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001)

DS-BB là môi trường lọc lý tưởng cho các nhà máy xử lý nước thải mới cũng như để cải tạo các công trình hiện có. So với các nhà máy xử lý bùn hoạt tính truyền thống, việc áp dụng cá yếu tố DS-BB có thể làm tăng hiệu quả tới 4 lần. Do đó, phần lớn các trường hợp chi phí lắp đặt sẽ giảm được đáng kể.

Các thành phần DS-BB được phát triển bởi DGT, là những sản phẩm được thử nghiệm rất hiệu quả trong việc xử lý nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp và nước thải chôn lấp.