Đăng ký tham quan

(Để đăng ký tham quan triển lãm EPIF 2017, vui lòng điền vào bản đăng ký dưới đây. Với việc đăng ký này bạn sẽ dễ dàng nhận được thẻ tham quan miễn phí tại khu vực đăng ký của triển lãm. Để đăng ký online, xin vui lòng truy cập websie: www.epif2017.com)

(*)Thông tin bắt buộc khi đăng ký tham quan triển lãm tại EPIF


Thông tin yêu cầu
1.Chức năng của bạn là gì ?
2.Lĩnh vực hoạt động của công ty bạn?
3.Lĩnh vực chính của bạn quan tâm là gì?
4.Mục đích chuyến thăm của bạn là gì?
Đăng ký