Bu-lông

Công ty TNHH KUKDONG Fastech

Công ty KUKDONG Fastech được thành lập năm 1987 chuyên sản xuất về các loại đinh vít SÉM và bu-lông  cho các sản phẩm điện tử như là công nghiệp máy móc. Hiện nay chúng tôi có khả năng sản xuất đinh ốc từ đinh vít nhỏ, đường kính 1mm để lắp ráp các bộ phận của điện thoại di động, và các loại bu-lông khác nhau có đường kính từ 12mm. Đặc biệt chúng tôi có kiểm soát hoàn hảo về RoHS cho bất kỳ sản phẩm điện tử nào cũng như ngành công nghiệp sản xuất máy móc. Hơn nữa, như là một cách mở rộng kinh doanh, chúng đã đã có một công ty liên doanh ở Huệ Châu, Trung Quốc. Vì vậy, chúng tôi đang sản xuất kính cường lực cho bảng điện tử gia đình và đứng hiển thị và cung cấp cho họ. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung vào việc đáp wusng nhu cầu của khách hàng như là một loạt các đơn hàng.

Bu-lông được sử dụng cho tất cả các ngành công nghiệp. Công ty chúng tôi là một công ty sản xuaastbu-lông chuyên nghiệp từ M2 đến M12, và có công nghệ để sản xuất bu-lông cho các sản phẩm điện tử như là tivi, các loại máy móc và nhạc cụ. Mặc dù bu-lông được sử dụng trong ngành công nghiệp trước, công ty của bạn có một công nghệ đặc biệt và khả năng cạnh tranh sản phẩm đặc biệt là đối với bu-lông được sử dụng trong sản phẩm điện tử